KONTAKT O KLUBIE CZŁONKOWIE STARTOWISKA WYPRAWY / ZDJĘCIA SPORT SZKOŁA AKTUALNOŚCI LINKI SPONSORZY
.
Aktualne newsy:
05.04.2017 − Kopa 2017
30.03.2017 − Artur Kubiński Qubańczyk nie żyje.
14.02.2017 − Akcja Paka 2017
23.01.2016 − Akcja Paka 2016
14.01.2016 − Koszulki
01.12.2015 − Brazylia
30.11.2015 − Faron
29.11.2015 − LP 2015
12.11.2015 − Zakończenie
Archiwum aktualności
Składki i OC na sezon 2015/2016

09.02.2015

Wysokość składki klubowej i OC nie ulegają zmianie i wynosi 220 zł/rok, wysokość samej składki klubowej (bez OC) wynosi 135 zł/rok.
Wpłaty na składki z OC na nowy sezon przyjmujemy do dnia 15 marca 2015r.
Ubezpieczenie OC będzie zawarte na okres od 1 kwietnia 2015r. do dnia 31 marca 2016r.

Warunki ubezpieczenia OC na nowy sezon są praktycznie takie same jak do tej pory, tzn. - jedyna zmiana to nowe Rozporządzenie FM z dnia 26 marca 2013 roku: "Warunki: Grupowe ubezpieczenie OC osób eksploatujących lotnie, paralotnie przeznaczone do startu pieszego oraz spadochrony (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo Lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań używania tych statków. Wraz załącznikiem nr 7 niniejszego rozporządzenia. Podstawa zawarcia ubezpieczenia: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu Prywatnym z dnia 13.08.2013 r., wykreślenie par.3 pkt 1. 4 OWU.

Ponadto ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o:

  • zakres terytorialny - cały świat,
  • ryzyko uprawiania sportu - paralotniarstwa i lotniarstwa, również w ramach zorganizowanych sekcji, klubów sportowych oraz uczestnictwa w zawodach w kraju i za granicą z wykreśleniem w par. 3 OWU OC w życiu prywatnym ust 1 pkt. 4)
  • pilotów paralotni, którzy posiadają uprawnienia do przewozu pasażera, a odpowiedzialność wynikająca z umowy ubezpieczenia pilota paralotni dwuosobowej odnosi się również do szkód wyrządzonych pasażerowi
  • czynności wykonywane przez kierownika startu i wyciągarkowego - warunek; osoba musi posiadać stosowne uprawnienia w tym zakresie.
Ubezpieczenie obejmuje ryzyko amatorskiego uprawiania sportów: narciarstwa, snowboardu, nurkowania, kitesurfingu i windsurfigu, wspinaczki oraz alpinizmu.

Suma gwarancyjna: 1.000.000 PLN

Osoby które nie zapłacą składki na obowiązkowe ubezpieczenie OC do dnia 15 marca 2015r. nie będą ubezpieczone w tym zakresie.

W trakcie sezonu takie osoby będą mogły skorzystać z tego klubowego ubezpieczenia OC wpłacając składkę (w pełnej wysokości!) do dnia 20 miesiąca przed miesiącem, od którego będzie biegło ubezpieczenie do dnia 31 marca 2016r.

W imieniu Zarządu Henryk ZjawinSTRONA GLҗNA   |   MAPA STRONY   |   PLIKI COOKIES   |      |   FORUM KLUBU   |   ANCYK © 2006   
 

MUZYCZNE RADIO

NADLE¦NICTWO ¦NIE—KA