KONTAKT O KLUBIE CZŁONKOWIE STARTOWISKA WYPRAWY / ZDJĘCIA SPORT SEKCJE AKTUALNOŚCI LINKI SPONSORZY
.
Aktualne newsy:
05.04.2017 − Kopa 2017
30.03.2017 − Artur Kubiński Qubańczyk nie żyje.
14.02.2017 − Akcja Paka 2017
23.01.2016 − Akcja Paka 2016
14.01.2016 − Koszulki
01.12.2015 − Brazylia
30.11.2015 − Faron
29.11.2015 − LP 2015
12.11.2015 − Zakończenie
Archiwum aktualności
ZEBRANIE W URZĘDZIE MIEJSKIM KOWAR

14.02.2007  
We wtorek 13 lutego o godz. 9:00, z naszej inicjatywy w gabinecie Pana Burmistrza Mirosława Góreckiego odbyło się spotkanie z przedstawicielami naszego klubu.

Ze strony Karkonoskiego Klubu Paralotniowego uczestniczyli:
Ania Gałek, Grzegorz Olejnik, Darek Szymański.
Władze miasta oprócz Pana Burmistrza reprezentował Pan Tadeusz Cwynar – Przewodn. Rady Miasta.
W spotkaniu brali również udział członkowie Rady Konsultacyjnej: Pan Jan Wojdan i Pan Andrzej Weinke.
Rada Konsultacyjna jest ciałem doradczym, reprezentującym interesy stowarzyszeń działających na terenie gminy Kowary. W spotkaniu miał uczestniczyć dyrektor Nadleśnictwa Śnieżka, decydent obszarów gdzie leżą interesujące nas startowiska tj. Rudnika, Czoła i Wołowej Góry.
Zgodnie z przygotowanym przez nas programem spotkanie miało mieć charakter
informacyjno-uzgodnieniowy, jednak nieobecność przedstawiciela Lasów Państwowych ograniczyło jego wymiar tylko do tej pierwszej funkcji… )-:

Przedstawiliśmy zebranym krótki rys historyczny rozwoju naszego sportu w rejonie Karkonoszy, przypomnieliśmy sylwetkę ś.p. Marka Jiruski i jego wkład w popularyzację paralotniarstwa i budowanie zrębów klubu. Grzesiek posiłkując się prezentacją fotograficzną opisał potencjał paralotniowy Kowar, zaprezentował osiągnięcia sportowe naszych teamów: Pro-Paragliding Team i Karkonosze Team.
Darek próbował przekonać do korzyści płynących z dalszego rozwoju tej aktywności lotniczej w Kowarach. Ania dokumentowała fotograficznie nasze zmagania…

Później przedstawiliśmy nasze zamierzenia i oczekiwania wobec władz miasta:

1. Stworzyć warunki do bezpiecznego uprawiania paralotniarstwa wszystkim pilotom bez względu na ich poziom wyszkolenia
i umiejętności,
zwielokrotnimy turystykę paralotniową i około paralotnią,
zyskamy możliwość wyjście z reklamą naszego rejonu poza granicę kraju,
Kowary i Karkonosze mogą stać się alternatywą dla rejonów alpejskich.

2. Planujemy:
utrzymać i rozwijać sportowy poziomu klubu (Pro-Paragliding Team i Karkonosze Team),
powrócić do organizowania zawodów i imprez dla paralotniarzy:
w sezonie 2007 Mistrzostwa Karkonoszy (edycja Polskiej Ligii Paralotniowej) oraz
nowa, bardzo medialna formuła zawodów dla mniej doświadczonych pilotów
typu FUN’s CUP w trakcie majowych Dni Kowar,
rozwinąć współpracę z klubem po czeskiej stronie Karkonoszy.

3. Niezbędnym warunkiem dla dalszego rozwoju i realizacji powyższych założeń jest:
drobna przebudowa miejsc startu w celu poprawy bezpieczeństwa oraz
przystosowania do standardów europejskich,
zwiększenie dostępności startowisk,
odpowiednie oznakowanie i umieszczenie wiatrowskazów
stworzenie regulaminu użytkowania (ULC).

Na koniec przedstawiliśmy nasz fundamentalny postulat − Karkonoski Klub Paralotniowy musi zostać prawnym gospodarzem startowisk aby mógł rozpocząć realizację powyższych celów. Oczekujemy wsparcia formalno-prawnego ze strony władz miasta
w stworzeniu formuły zarządu nad startowiskami, przy podkreśleniu, że środków do wykonania tych prac będziemy szukać poza budżetem miasta Kowary.
Pan Burmistrz potwierdził swoje wcześniejsze poparcie dla naszych działań oraz obiecał w ciągu najbliższych dni przedstawić nasze postulaty dyrekcji Nadleśnictwa Śnieżka, powiadomić nas o rezultatach tych rozmów i zorganizować ewentualne spotkanie stron.

wróć do archiwum aktualności

przygotował: Dariusz Szymański

STRONA GLҗNA   |   MAPA STRONY   |   PLIKI COOKIES   |      |   FORUM KLUBU   |   ANCYK © 2006   
 

MUZYCZNE RADIO

NADLE¦NICTWO ¦NIE—KA