KONTAKT O KLUBIE CZŁONKOWIE STARTOWISKA WYPRAWY / ZDJĘCIA SPORT SZKOŁA Strona główna LINKI SPONSORZY
.
Statut KKP
Plik PDF (150KB)
Jak zostać członkiem KKP?
Ubezpieczenie Odpowiedzilności Cywilnej
Ubezpieczenie
Kosztów Leczenia
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
Członkowie klubu, którzy do dnia 15 marca 2015 opłacili składkę członkowską zostaną objęci nowa polisą OC na 2015 rok. Osoby, które jeszcze nie zdążyły wpłacić składki, a chcą zostać ujęte na liście OC 2015 proszone są o kontakt z Zarządem Klubu: [email protected]UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 2014

Zarząd KKP wynegocjował na specjalnych warunkach i zawarł umowę grupowego ubezpieczenia wszystkich członków Karkonoskiego Klubu Paralotniowego w zakresie odpowiedzialności cywilnej (OC) w życiu prywatnym. Numer polisy: 903006919172.

Warunki: Grupowe ubezpieczenie OC osób eksploatujących lotnie,paralotnie przeznaczone do startu pieszego oraz spadochrony (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 5 października 2007 roku w ust 4 pkt. 4a).

Podstawa zawarcia ubezpieczenia: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu Prywatnym z dnia 13.08.2012 r., wykreślenie par.3 pkt 1.4 OWU.

Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o:
zakres terytorialny − cały świat,
ryzyko uprawiania sportu − paralotniarstwa i lotniarstwa, również w ramach zorganizowanych sekcji, klubów sportowych
oraz uczestnictwa w zawodach w kraju i za granicą z wykreśleniem w par. 3 OWU OC w życiu prywatnym ust 1 pkt. 4)
pilotów paralotni, którzy posiadają uprawnienia do przewozu pasażera, a odpowiedzialność wynikająca z umowy ubezpieczenia pilota
paralotni dwuosobowej odnosi się również do szkód wyrządzonych pasażerowi,
czynności wykonywane przez kierownika startu i wyciągarkowego − warunek; osoba musi posiadać stosowne uprawnienia
w tym zakresie,
amatorskie uprawianie sportu (*): narciarstwa, snowboardu, nurkowania, żeglarstwa, kitesurfingu i windsurfigu, wspinaczki oraz alpinizmu.

Suma gwarancyjna: 1.000.000 zł

UBEZPIECZAJĄCY:
"KARKONOSKI KLUB PARALOTNIOWY"
ul. Brzozowa 6/60, 58-530 Kowary
ESKF 13/F/33  Regon: 020397690

UBEZPIECZENI:
członkowie klubu według listy dołączonej do umowy ubezpieczenia

OKRES UBEZPIECZENIA:
od 01 kwietnia 2014 do 31 marca 2015

Nowo przyjęci członkowie, zostaną aneksem wprowadzeni do polisy głównej. Składka w ich przypadku naliczona zostanie wg taryfy dla okresu krótkoterminowego.

Każdy członek klubu otrzyma:
imienny certyfikat ochrony ubezpieczeniowej

Zarząd KKP

(*) − ochrona dotyczy amatorskiego uprawiania wszystkich sportów, w tym tzw. ekstremalnych

STRONA GLҗNA   |   MAPA STRONY   |   PLIKI COOKIES   |      |   FORUM KLUBU   |   ANCYK © 2006   
 

MUZYCZNE RADIO

NADLE¦NICTWO ¦NIE—KA